RÄDDA STRANDSKYDDET!


Det unika strandskyddet i Sverige är hotat. Nya politiska förslag innebär att fler stränder och kuststräckor skulle kunna säljas, privatiseras och spärras av för allmänheten – redan efter nästa val.

Nu måste vi visa att vi är många som vill stoppa detta. Vi måste visa hur många vi är som älskar att bada och röra oss fritt. Och att alla har rätt till våra fantastiska stränder – inte bara några få.

Skriv under för att rädda strandskyddet!


Tack för att du värnar våra stränder!

Just nu är Centerpartiet ett av de största hoten mot strandskyddet och allemansrätten. Skicka ett mejl till Annie Lööf och uppmana henne att inte sälja ut våra stränder!

Mångdubbla din påverkan – dela uppropet till dina vänner:
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Strandskyddet är hotat!

Att promenera till din favoritstrand, ta ett morgondopp i en vacker sjö och sitta på klipporna i solnedgången är en självklar rättighet i Sverige idag. Vi förväntar oss inte avspärrningar och skyltar där det står Tillträde förbjudet. Det beror på strandskyddet - en lagparagraf som är unik för Sverige. Nu är den hotad.

Snart riskerar vi att mer av Sveriges fantastiska kuststräckor och stränder styckas upp, säljs ut och spärras av. Strandskyddet gör att du har rätt att röra dig fritt längs kuster och sjöar. Det skyddar våra djur och natur från överexploatering. Redan idag görs många felaktiga undantag från strandskyddet. Men nu riskerar det att försvagas ännu mer på grund av nya politiska förslag. I värsta fall kan strandskyddet bli så svagt att det i praktiken nästan är avskaffat.  

Vad skulle hända då? Jo, din rätt att röra dig fritt längs vattnet skulle kunna hindras av privata tomter, lyxvillor och hotellkomplex.

Strandskyddet är också enormt viktigt för de fåglar, fiskar, grodor, paddor och växter som lever vid stränderna. Utan strandskyddet riskerar många arter att tryckas undan, eller försvinna.

De som vill privatisera våra stränder är inte många. Men de är högljudda och har ofta gott om pengar.
Nu måste vi visa att vi är många, många fler som inte håller med. För det är vi! Hela 98 procent av svenskarna tycker att det är viktigt att skydda naturen, enligt Naturvårdsverket. Och inte mindre än 3 av 4 personer vill att strandskyddet förstärks ännu mer – inte försvagas!

Vi har inga stora rika finansiärer som står bakom det här uppropet.
Men vi har något ännu bättre: vi har dig, du som läser detta. För att vi ska kunna sätta stopp för de nya förslagen om att luckra upp strandskyddet måste vi visa att vi är många.

Ta ställning du med – skriv under för att rädda strandskyddet!


Läs mer om strandskyddet
Hela denna sida är en kampanjsajt från Miljöpartiet de gröna.
Fotot på stranden är taget av Helen Simonsson och används under Creative Commons CC-BY-SA 2.0.